Visie en afspraken

Visie

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg de regel. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Uw huisarts werkt volgens richtlijnen op wetenschap gebaseerd. Om met de huidige stand van zaken bij te blijven, volgt zij regelmatig extra opleidingen en bijscholingen.

Uw huisarts is geconventioneerd. Er wordt bijgevolg gewerkt volgens de tarieven van het RIZIV.

Afspraken

Alle consultaties zijn uitsluitend op afspraak. 

Dr. Lapauw

Maandag 8u30 – 11u 16u30 – 19u30
Dinsdag
Woensdag 8u30 – 11u 16u30 – 19u
Donderdag 8u30 – 11u
Vrijdag 8u30 – 11u 15u – 17u of 17u – 19u

 

Dr. Lambrecht

Maandag 8u30 – 11u 16u30 – 19u30
Dinsdag 8u30 – 11u 16u30 – 19u
Woensdag
Donderdag 9u30-11u 16u30 – 19u
Vrijdag 15u – 17u of 17u – 19u

 • Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen als u voor de 1e keer op consultatie komt.
 • Wanneer u een afspraak wenst voor meer dan één persoon, gelieve dan ook meerdere afspraken te boeken. Zo kan er voor iedereen voldoende tijd voorzien worden.
 • Gelieve 2 afspraken te vragen indien u komt voor een pre-operatief of gynaecologisch onderzoek of indien u een langer gesprek wenst. Zo kunnen we hier voldoende tijd voor voorzien. De prijs voor de consultatie wijzigt hierdoor niet.
 • Gelieve bij voorkeur met Bancontact te betalen.
 • Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

U kan bij uw huisarts ook terecht voor:

 • Bloedafnames
 • Electrocardiogram
 • Kleine heelkunde: verwijderen huidletsels, wratten, etc.
 • Hechtingen en wondzorg
 • Gynaecologisch onderzoek en afname van uitstrijkjes
 • Zwangerschapstest en – begeleiding
 • Zuigelingenzorg en pediatrie
 • Reisadvies
 • Vaccinaties
 • Psychosociale problematiek
 • Preventieve onderzoeken
 • Pre-operatieve onderzoeken